Evlenmek dini hizmete manidir diyerek evlenmemek, caiz midir?
Evlenmek bir tercih meselesidir. Fakat sünnettir ve fıtrata muvafıktır. Bu zamanda evlenmeyen kolay kolay günahtan korunamaz. Korunsa bile ruh sağlığını ve cemiyetteki itibarını kaybeder. Hele dinî hizmete manidir diye düşünmek çok yanlıştır. Bu, Hristiyanlıktaki ruhbanlığı andırıyor. Evlenerek evvela ailesine hizmet etmelidir. Bundan korkan kimse başkasına hizmet edemez.


22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar