Bir ansiklopedinin Bektaşîlik maddesinde “Bektaşîlik gayri sünnî tarikattır” diyor. Bu söz doğru mudur?
Bektaşîlik, bütün hak tarikatler gibi evvela sünnî idi. Hacı Bektaş Veli’nin üstadının üstadı Ahmed Yesevî, aynı zamanda bir Nakşi şeyhi olan Yusuf Hemedânî halifesidir. Ama asırlar sonra çeşitli sızmalar yoluyla Bektaşilerin büyük bir kısmı Ehl-i sünnet dairesinden çıktı.


22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar