Mektubat-ı Rabbani’de "İzn ile yapılan ibâdetler makbûldür" ifadesi geçiyor. Bu tam olarak ne demektir?
Nafile ibadetler ve zikir, mürşidin izniyle yapılırsa daha sevap olur. Bir muteber din kitabında yazılı olması, dua ve zikr için izin sayılır.


22 Temmuz 2019 Pazartesi