Hadis kitabında Hazret-i Ayşe’nin “Muhammed aleyhisselâm Allah’ı gözüyle gördü diyen dini inkâr etmiş olur” benzeri bir sözü geçiyor. Ehl-i sünnet inancına göre ruh ve cesediyle Peygamberimiz  miraçta Allah’ı gördü diye biliyorum. Bu sözü nasıl anlamalıdır?
Dünya gözüyle demek istiyor. Peygamberimiz dünyada görmedi.
22 Temmuz 2019 Pazartesi
22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar