Atatürk’ün Hatay meselesiyle bu kadar yakından alakadar olmasının sebebi nedir?
Siyasî bir iştir. Reisicumhur o zaman her şey demekti. Meşgul olmasından tabii ne olabilir? Antakya’nın Türkiye’ye verilmesinin en mühim âmili, ufuktaki Cihan Harbi’ne Türkiye’nin Almanya yanında girmesine mani olmak endişesidir.
25 Temmuz 2019 Perşembe
25 Temmuz 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar