Babam öldükten sonra dükkânı iki abim ve ben (kızkardeşleri) paylaştık. Büyük abim çalıştırıp, bize kâr payı veriyordu. Şimdi bizi çıkarmak istiyor. Bunu yapması şer’an caiz midir?
Kimse istemediği bir ortaklığı devam ettirmeye zorlanamaz. Bu mülk ve müdarabe şirketinde, üç ortaktan herhangi biri dilediği zaman ortaklığı bozabilir. Ya dükkâna ve içindekilere bir fiyat biçilir rıza ile taksim edilir; yani biri diğerlerinin hisselerini satın alır. Diğerleri razı olmazsa, dükkân ve mallar icra yoluyla satılır, elde edilen meblağ paylaşılır.
30 Temmuz 2019 Salı
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar