Sultan Hâmid mi, Hamîd mi?
Abdülhamîd. Ancak Sultan Hamîd demek âdet olmuştur. 
8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar