Tahsin Paşa hatıralarını neşrederken cumhuriyet ricali buna nasıl göz yummuştur?
Bir miktar rüşvet-i kelâmda bulunarak neşredebilmiştir.
8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar