Osmanlı devrinde Anadolu’daki Rumlar ve Ermeniler hangi alfabeyi kullanıyordu?
Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi alfabesi vardır. Bununla yazarlar. Kendi dillerini İslam harfi ile yazanlar olsa da fazla değildir. Okuma yazma nispeti Müslümanlardan farklı değildir. Fakat Tanzimat’tan sonra bunlar arasında da -memur olabilmek adına- okuma-yazma nispeti artmıştır.
8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar