Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Feridüddin Attâr’ın Tezkiretü’l-Evliya isimli eserinde “Üstadına, Allah’tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz” cümlesini nasıl anlamamız gerekir?
Mürşid, Allah’ın emir ve yasaklarını bildirir. Ona tâbiyet, Allah’a tâbiyet demektir. İkisini ayırmak doğru değildir. Burada mübalağa ile müridin teslimiyeti tavsiye edilmiş.


12 Ekim 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar