Batılı kaynakların 1371 tarihli Çirmen Savaşı’ndan bahsettikleri halde bundan 7 sene evvelki Sırp Sındığı Savaşı’ndan hiç bahsetmemesi, bu yüzden böyle bir savaşın gerçekleştiğinin şüpheli olduğu doğru mudur?
Sırpsındığı bir baskın olduğu için, hem Osmanlı, hem de Batı menbalarında bu iki zafer birbirine karıştırılmıştır. Bazı Batılı tarihçiler bu muharebede Macar Kralı’nın hiç bulunmadığını, Macar zannedilenlerin Macar tâbiyetindeki Ulahlar olduğunu, hatta Sırpsındığı vakasının hiç vukua gelmediğini söylemişlerdir. Bazılarına göre ise başka vakaların birbirine karıştırılmasından ibarettir. Son zamanlarda ikisi ayrı gösterilmektedir. Aynı olmak veya farklı olmak ihtimali mevcuttur. Bunlar vesikaların fazla olmadığı bir zamanda efsanevi rivayetlerin gölgesinde kalmış hadiselerdir.


12 Ekim 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar