Kuran-ı kerimden veya hadis-i şeriflerden aklına göre hüküm çıkarmak ne demektir?
Bir şeyin haram, helal, farz veya müstehab olduğunu âyet ve hadislerden anlamak ancak müctehid âlimlerin salahiyetindedir. Avama düşen bunlara tâbi olmaktır. O zaman Kur’an ve sünnete uyulmuş olur.
22 Ekim 2019 Salı
22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar