Bazıları eskiden yol emniyeti olmadığı için bir kadının mahremi olmaksızın üç günlük yola gitmesinin men edildiğini; şimdi ise yol emniyeti olduğundan dolayı bu hükmün manasının kalmadığını söylüyor. Ne dersiniz?
Dinin hükümleri, insanların kafasına göre zamanla değişmez. Ancak örf ile sabit olan hususlar zamanla değişir. Bu husus örf ile alakalı değildir. Bilakis o zaman iyi kötü emniyet vardı; insanlar salihti; müslüman ve afife bir kadına sahip çıkarlardı. Şimdi ise neredeyse hiç yoktur. Erkeğin bile bu zamanda yalnız başına seyahat etmesi uygun değildir. Böyle insanlarla münakaşa etmeye lüzum yoktur; dinimizin emri böyledir; isteyen inanır ve tatbik eder; isteyen inanmaz ve yapmaz.


26 Ekim 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar