Çandarlı Halil Paşa ve Sultan I. Murad’ın oğlu gibi bazı paşaların ve şehzadelerin idamlarında, idamdan önce suçlunun gözlerine mil çekildiği söyleniyor. Bu caiz midir?
Bizans âdetidir. Kişinin siyasî geleceğini yok edip onu tehlikeli olmaktan çıkarıyor. Suçlulara, esirlere ve hayvanlara müsle yapmak, yani vücuduna yara açmak caiz değildir. Ben bu rivayetin doğru olduğu kanaatinde değilim. Zindana atarak gün ışığından mahrum kılmaktan mecaz olsa gerektir.
26 Ekim 2019 Cumartesi
26 Ekim 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar