"Lâ havle ve lâ kuvvete illa billah" cümlesinin mânâsı nedir? Mânâsını düşünmeden okursak fâidelerine kavuşamaz mıyız?
Hareket ve kuvvet ancak Allah’tandır demektir. Mânâsını veya fâidesini düşünmeden söyleyince, sadece zikr sevabı alınır.


16 Nisan 2012 Pazartesi
Alakalı Başlıklar