İslâm hukukunda şahsa karşı işlenen suçları devlet affedemediğine göre, Osmanlı topraklarını işgal edip yağmalayan, insanları öldüren ve sonra mağlup olan Karamanoğlu Alaaddin Bey’in affedilmesini nasıl anlamalıdır?
Bu, harbdir. Siyaset ve diplomasi icabı memleket ve milletin âli menfaatleri çerçevesinde hareket edilir. Ceza, vatandaşa verilir. 


31 Ekim 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar