Bir oğlu, zevcesi ile anne ve babası geride kalan murisin mirası nasıl taksim edilir?
1/6’şar anne ve babaya,  1/8 zevcesine, gerisi oğluna aittir. Anne ve babası isterse hisselerini torun ve geline verebilir. 


4 Aralık 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar