Bütün İttihatçıları aynı kefeye koymak doğru mudur? Kötünün iyisi olamaz mı?
Hepsi birbirinden kötüdür; hepsi Sultan Abdülhamid’e karşıdır. Hepsi vatana, millete ve dine zararlı olmuştur. Elbette aralarında derece farkı vardır. İyilik ve İttihatçılık birbirinin zıddıdır.


14 Aralık 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar