Yıldırım Bayezid’in “Bizi kızdırmasınlar, Roma’ya kadar gidip Saint-Pierre Kilisesi’nin mihrabında atımıza yem yediririz!” dediği doğru mudur?
Niğbolu Muharebesi'nden sonra, “Atımın yemini Roma’da vereceğim” dediği meşhurdur. Bu, Osmanlıların Kızılelma idealini aksettirir.
1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar