İbrahim bin Salukiyye'nin Ahbaru'z-Zaman kitabında koronavirüs salgını, zelzele ve daha nice afetlerin haber verildiği doğru mudur?
Ahbâru'z-Zaman fi's-Sâati's-Sıgar kitabının sahibi Mes'udî, bir Şii'dir. Din âlimi değil; coğrafyacıdır. Kitabı ise popüler bir kitaptır; dinin esaslı eserlerinden değildir. Piyasada dolaşan gayba dair rivayetlerin orada bulunup bulunmadığı bile belli değildir. Olsa da, Ehl-i sünnete göre, harflerin rakam kıymetine bakarak gelecekten haber vermek caiz değildir. Bu gibi istihraçlar, Şia arasında yaygındır.


6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar