İslâma giren bir gayrı müslimin gusletmesi lâzım mıdır?
Mâlikî ve Hanbelî’de şarttır. Hanefî ve Şâfiî’de cünüp değilse, müstehabdır; cünüp ise şarttır. 


6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar