Günümüzde ya da bir başka zamanda müellefe-i kulub denilen sınıf ortaya çıkabilir mi?
Müellefe-i kulub, yani kalbi İslâmiyete ısındırılacak kimseler, İslâmiyetin ilk devrinde vardı. Sonra İslâmiyet güçlenince, Hazret-i Ömer devrinde artık gayrı müslime zekât verilemeyeceğine dair icma oldu. Sonra gelen halifeler böyle kimselere hazinenin başka kısımlarından para, mal verdiler. Ancak yeni Müslüman olanlar müellefe-i kulub olabilir. Bunlara zekât verilebilir. Osmanlılar, yeni Müslüman olanlara, eski dinlerindeki statülerinden geri kalmamak adına, hediye ve ihsanlarda bulunurdu.
6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar