Zazalar kimdir?
İran asıllı Partların soyundan olup Milattan Evvel X. asırda İran’ın deylem mıntıkasından Doğu Anadolu’da Fırat ve Dicle kenarına yerleşen bir halktır. Bu sebeple Dımbili/Dümbülü diye de anılır. Lisanları Kırmancilerle benzer ise de ayrıdır. Yabancılar Kırmancilerle Zazalara beraberce Kürt derlerse de iki ayrı kavimdir. Palu, Kiğı, Lice, Dersim, Erzincan taraflarında yaşarlar. Hurriler gibi, Anadolu’nun yerli halklarından da bunlara karışanlar vardır. Erzincan ve Dersim’dekiler Alevi, diğerleri Sünni-Şafii’dir.


17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar