İki kız kardeş ile aynı anda evli olan bir gayri müslim, müslüman olup birini seçince, diğerinden olan çocukların hükmü nedir?
İslâmiyet gelmeden veya Müslüman olmadan önce yapılanlardan kişi mesul tutulmaz. Bunlar o adamın meşru çocuğudur. Müslüman kabul edilirler. Fâsid nikâhta bile çocuğun nesebi babadan sâbittir.
11 Mayıs 2012 Cuma
11 Mayıs 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar