Artuklular hangi boydandır?
Malazgird Harbi’nin ardından Anadolu’ya yerleşen Oğuz Türkleri’nin kurduğu birkaç beylikten biri olan ve Mardin-Elaziz havalisinde hüküm süren Artuklular, Oğuzların Döğer boyundandır. Artuklu soyu günümüze kadar gelmiştir.


24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar