Bir kimse ihalelere girerek para kazanan şirkete 10 bin dolar verse; onlar da her ay 3000 lira kâr payı verseler caiz mi?
Caizdir. Kâr payıdır. Ancak baştan belli bir miktar para kâr vereceklerini şart ederlerse fâsiddir. Nisbet olarak söylerlerse. Mesela kârın yüzde beşi veya kârdan 3 bin lira vereceğiz derlerse caizdir. Kâr olmazsa bir şey alamaz.
24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar