Hilafet, kölelik, ganimet, cizye, ukubat zaruret-i diniyyeden midir? Bunları inkâr eden veya tarihseldir diyenlerin hükmü nedir?
Zaruret-i diniyyeden değildir. Bu zamanda tatbiki yoktur demek caizdir. Ama inkâr eden veya beğenmeyen imanını kaybeder.


30 Mayıs 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar