Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Çerkezler ve Çeçenler aynı milletten midir? 
Apayrı iki millettir. Türklerin Çerkez dediği Adigelerle Abhazlar ve Kabartaylar birbirlerine yakındır. Çeçenler ayrı bir millettir. Gürcüler ve Lazlar ayrı bir millettir; bu ikisi birbirine yakındır. Avarlar, yani Dağıstan halkı Çeçenlere daha yakındır. Karaçaylar, Balkarlar ve Nogaylar Türktür. İnguşlar Çeçenlere yakındır. Osetler, İran menşelidir. Hepsi ayrı ırklardır. Yaşadıkları mıntıkalar da farklıdır. Şâfiî mezhebindeki Çeçenler ve Avarlar dışındaki Kafkasya Müslümanları, ezcümle Çerkezlerden Müslüman olanlar Hanefidir.


30 Mayıs 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar