Tarihte İzmir şehrinin bayrağı var mıydı?
Ortaçağ'da feodalite devrinde Avrupa şehirlerinin çoğunun ayrı bayrağı vardı. Çünkü bu şehirler ya müstakil bir devlet sayılıyordu veya otonom idi. Ticaret şehirlerinin de böyle bayrakları vardı. İzmir bayrağı denilen bayrak, şehrin İtalyanların elinde bir ticaret şehri olduğu Ortaçağ ile alakalıdır. Türk hâkimiyeti zamanında hiç bir şehrin bayrağı olmamıştır. Devletlerin resmi bayrak âdeti bile çok yenidir. 18. asır sonlarına tarihlenir. Osmanlı Devleti'nin resmî bayrağı 1793'den sonra ortaya çıkmıştır. Bir şehrin Türk hâkimiyetinden çok önceki bir zamana atıf yapan bayrağın kabulü biraz abestir. Bugün Amerika’da ve bazı devletlere şehirleri sembolize eden bayraklar vardır.
23 Haziran 2020 Salı
Alakalı Başlıklar