Anayasa İslâm hukukuna göre şekillendirilse, hilâfet gibi bir temsil makamı veya şeyhülislâmlık teşkil etme mecburiyeti var mıdır?
Hilâfet devlet başkanlığı demektir. İsterseniz adına sultan, padişah, emir, melik deyin, fark etmez. İslâmiyette patrik gibi bir ruhanî merci veya sembolik temsil makamı değildir. Şeyhülislâm, pâyitaht müftüsüdür. Halkın şehirlerde dini ve hukuki suallerini sorabileceği bir makam bulundurmak halifenin vazifesidir. Şeyhülislâm da başşehirde bu işi yapar.


17 Mayıs 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar