Umumi vekâleti alan kişi, kurbanı satın alırken “vekili olduğum felanın adak kurbanı için bu koyunu bana satar mısın?” demesi şart mıdır?
Vekil böyle muamele yapmaz. Müvekkil için koyunu satın alır. Bilmesi kâfidir. Eğer böyle söylerse, vekil olmaz; resul, yani haberci olur. Akdin bütün hükümleri doğrudan müvekkil için olur.
9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar