İmamın intikal tekbirlerinin sessiz söylemesi câiz midir?
Namazın müekked sünnetini kasden terk etmek bazı âlimlere göre bir defa, ekserisine göre ısrarla olursa mekruhtur. (İbni Abidin)
20 Mayıs 2012 Pazar