Atatürk’ün bıraktığı mal varlığı vakıf malı kategorisine giriyor mu? 
Bilindiği kadarıyla hayır. Vasiyetname ile muayyen yerlere verilmesini istemiştir. Bu ise varisleri mirastan mahrum ettiği ve o zamanki medeni kanuna aykırı olduğu için, Atatürk’ün kendi çıkarttığı medeni kanuna tâbi olmadığına dair hususi kanun çıkarılmıştır ki dünyada benzeri yoktur.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar