Mektubat-ı Rabbânî’nin 80.mektubunda: “Kur’an-ı kerimi Ebû Bekr-i Sıddîk topladı. Emîr’in topladığı Kur’ân-ı kerîm bundan başkadır” diyor. Bunun izahı nedir?
Kur’an-ı kerim Mushaf hâline getirilmeden evvel sahabenin elinde muhtelif sırayla tertiplenmiş mushaflar vardı. Emîr’in, yani Hazret-i Ali’nin mushafı, âyetlerin iniş sırasına göre idi. İbni Mes’ud’unki surelerin uzunluğuna, Ubeyy’inki âyetlerin Mekkî ve Medeni olmasına göre idi. Bunların okunması Resulullah’ın son tatbikatına uymadığı için icma ile men edildi.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar