Bütün ruhlara dünyaya gelmeden evvel bu mesuliyeti isteyip istemedikleri sorulmuş mudur ve dünyaya gelen ruhlar bu imtihanı kabul ederek mi geliyorlar?
A’raf suresinin 172 ve 173. âyet-i kerimesinde, kıyamete kadar gelecek insanların ruhunun âdem aleyhisselamın belinden çıkarılıp, Cenab-ı Allah’ın onlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” diye sorduğu; onların da: “Evet şahidiz” dediği anlatılıyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde de mealen şöyle buyuruluyor: Emanet yerlere ve göklere, yani yerdekilere ve göktekilere teklif edilmiş; onlar çekinmiştir. Ama insan kabullenmiştir.


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar