Kurban kesmek için nisap miktarı ne kadardır?
Bir kimse, hacet-i asliyye (asli ihtiyaçlar) olan kışlık ve yazlık ev, kullanılan ev eşyası, araba, ev eşyası, dükkân demirbaşları, şahsi eşya, kitapları ve borçları dışında, 96 gram altın veya kıymeti paraya yahut bu kıymette menkul veya gayrı menkule sahip ise, kurban keser; fıtra verir ve zekât alamaz. İmam Muhammed’e göre, bu kişinin geçimi, o menkulün (işleyen kamyon gibi) veya gayrı menkulün (kiradaki ev veya ekilen tarla) getirdiği gelire bağlı ise, buradan gelen bir senelik geçimini ancak karşılıyorsa, bu işi bu mal ile zengin sayılmaz; kurban kesmez; zekât alabilir.


1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar