Hakîm-i Semerkandî’nin Sevâd-ı a’zam isimli eserinde 4. mesele olan “Ehl-i kıbleyi tekfir etmemek” bahsinde şöyle bir ifade geçiyor: “Bunun gibi Harut ve Marut içki içip zina etmeyi kastettiler daha sonra dünya azabını ahiret azabına tercih ettiler ve küfre düşmediler.” Bunu nasıl anlamalıdır?
Âyet-i kerimeden açıkça anlaşıldığına göre, Harut ve Marut iki melektir. Melekler günah işlemez. Sadece Allahü tealanın emirlerini yerine getirir. Allahü teala da günah işlemeyi emretmez; çünki razı değildir. Âyet-i kerimenin bu kısmı müphemdir; bunlar, insanlara vahyi tanıyabilmek için sihrin esasını öğretmişlerdir diye tefsir edilmiştir. Söylediğiniz İsrailiyattır. Tefsirlere kadar girmiştir.
1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar