Kaynaklarda Moğol istilaları sırasında öldürülenlerin sayısı hakkında muhtelif rakamlar veriliyor. Mesela sadece Merv’de 1 milyon, Bağdad’da 2 milyon kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Bunlar mübalağa olabilir mi?
Bu sayı, tek bir şehir için değil, koca bir memleket için veriliyor. Merv, Bağdad, o zaman en büyük şehirlerdendir. Etrafındaki insanlar da katliama uğramıştır. 
1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar