Hicri ilk 3 asırda Allah'ın gökte olduğuna inanmanın farz olduğunu ve böyle inanmayanların küfre girdiği doğru mudur?
Bu, Vehhabilerin iddiasıdır. Allah mekândan münezzehtir. Selef, yani ilk üç asırdaki âlimler, bu mevzuda konuşmamış; arşın, istivanın keyfiyetini bilemeyiz diyerek tevile gitmemiştir. Bu sözü, şimdi tahrif ediyorlar.
1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar