Bir kimse ölmüş anne ve babasının yerine birini umreye gönderebilir mi?
Hac, hem beden hem de mal ile yapılan ibadet olduğundan, hac farz olup da bir şekilde gidemeyen kimse, yerine bedel (vekil) gönderir veya bunu vasiyet eder. Bu şekilde farz borcundan kurtulur. Evlat, anne ve babası vasiyet etmemişse, kendine kalan mirastan bedel gönderirse veya kendisi bizzat vekil olursa, anne ve babası borçtan kurtulur. Umre farz değildir. Umre için bedel gönderilmesi meşru olmamıştır. Anne ve babası için umreye vekil göndermek abestir. Ancak umreye giden birine rica edip hediye vererek anne ve babasının adına da umre yapmalarını isteyebilir veya kendisi anne ve babasının veya her hangi birinin adına umre yapabilir. Bu, umrenin sevabını o kişiye hediye etmek manasına gelir.


8 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar