Kullar her zaman iyi şeyler istemediğinden dolayı, Allah için kitaplarda geçen “hususen iyilik edici” ibaresini nasıl anlamalıyız?
Kul irade eder, Allah da dilerse yaratır. İyilik ise, razıdır; kötülük ise değildir. Allah’ın iradesi hep iyidir. Hayırlıdır. Yaratması başka şeydir; razı olması başka şeydir. Bu, kötülüğün kötülük sıfatını değiştirmez.


8 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar