La havle okurken sonuna aliyyilazîm getirilir mi?
Bir kere söylerse getirir. Birden fazla söylenirse en sonunda getirilir. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah (il aliyyil azîm) denir.


29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar
Dua