“Bir kimse senin pîrini inkâr ederse ve sen o kimseyle iyi olursan köpek senden daha iyidir” sözünü nasıl anlamalıyız?
İmamı Rabbanî hazretlerinin Mektubat’ında geçen bu sözün manası şudur: Mürid, mürşidini o kadar çok sevecek ki, onu sevmeyenleri sevmeyecek; onu sevenleri sevecek. Şeyhinde fani olmayan mürid, kemale gelemez. Görmez misiniz ki köpek, efendisinin düşmanlarına hiç bakmaz, düşman olur.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar