Babam vefat etti. Geride annem, 5 kız ve 3 erkek evladı kaldı. Tapulu 18 ve tapusuz 10 dönüm arazi ve bir ev kaldı. Miras taksimini nasıl yapmalıyız?
Ölenin hayatta anne veya babası yoksa, şer’en 1/8 zevcesinin, geri kalanı 2 hisse oğullar, 1 hisse kızlar olmak üzere çocuklarına aittir. Arazinin tapulu tapusuz olması farketmez. Miras, hepsinin rızası ile de paylaşılabilir. Bu takdirde hisselerin şer’i hisselerle aynı olması lazım gelmez. Biri hissesinden fazla, diğeri az alabilir. Böyle taksim yapılmamışsa, bütün mallara, eve ve tarlalara birer fiyat biçilir. Toplam servet ve herkese düşecek meblağ bulunur. Buna göre mallar taksim edilir. Ev tarla hisseli de olabilir. Hissesine fazla mal düşen diğerlerine fazlalığı öder. Mesela hissesi 20 bin lira ise, 30 bin liralık bir tarla kurada ona düşmüşse, 10 bin lira diğerlerine öder. 15 bin liralık tarla çıkmışsa, 5 bin lira varislerden alır.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar