Eş'arî mezhebinde iman artıp azalır mı?
Ehl-i sünnete göre iman artmaz ve eksilmez. Eş’arîye göre söylenen söz, imanın parlaklığının artması ve eksilmesi şeklinde tevil edilmiştir.


23 Haziran 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar