Vahye mazhar olmuş, her fırsatta ilim ve irfanı övmüş bir Peygamber’in ömrü boyunca ümmi kalıp okuma yazma öğrenmemesini nasıl tefsir etmelidir?
Ümmi, ilmi kendi öğrenerek değil, Allah öğreterek öğrenen demektir. Şimdi okuma yazma bilmeyen cahiller için kullanılıyor. Cenab-ı Peygamber’in okuma yazma bilmemesinde çok hikmetler vardır. Aksi takdirde sen kendin yazdın derlerdi. İkinci bir husus, okuma yazma bilmek o zaman bir meziyet değil, sanat idi. Şimdi gibi düşünmeyin. Yakın zamana kadar şanlı hükümdarlar, parlak kumandanlar bile yazı yazmayı bilmezdi. Çünki bu işi yapan adamları vardı.
15 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar