"İman esasları, muhakkikîn yaklaşımı ile dört asla ircâ edilebilir ki, bunlar; Allah’a, âhirete, peygamberlere iman; bir de ubudiyet veya adalettir”. Bu söz Ehl-i Sünnete uygun mudur?
Ehl-i sünnete uygundur. Şer'î prensip de budur. Allah’a ve peygamberlere iman denince, kitaplar ve melekler arada aracı olduğu için bu iki esasa giriyor. Kader, Allahü teâlânın sıfatları içinde mütâlaa ediliyor. Geriye ubudiyet kalıyor ki bu da insanın niçin yaratıldığının izahıdır. Yani Allah var, melekler, kitaplar, peygamberler hak demekle iş bitmiyor. Kul ile rabbi arasında bir münasebet vardır. O da iman edip kulluk yapma münasebetidir. Kasdedilen budur. Muhakkikler denilen, yüksek kelâm âlimleridir. İmanın altı şartı, avamın anlaması için tafsil edilmiştir.
26 Haziran 2012 Salı
Alakalı Başlıklar