İbni Rüşd’ün bölücü fikirleri sebebiyle İspanya’da Müslümanların hakimiyetinin zayıfladığından bahsetmişsiniz. Bunu izah eder misiniz?
İbni Rüşd el-Hafid, üç kuşak Maliki fakihi yetiştiren bir aileye mensuptur ve üçüncü kuşağıdır. Aristo felsefesinin tesirinde kalmıştı ve müdafii idi. İmam Gazali hazretleri, filozofların küfre düştükleri üç meseleyi ve ayrıca dalâlete düştükleri 17 meseleyi delilleriyle yazdı. İbni Rüşd bunlara karşı çıkarak filozofları müdafaa etti.
17 Aralık 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar