Halife ya da hükümdarın sahip olması gereken dini bilgi seviyesi nedir?
Bazı âlimler halifenin âlim, hatta müctehid olmasını ileri sürmüşse de, ulemanın ekseriyetine göre teorik olarak bilgi sahibi olmaları gerekmez, zira icabında müşavirlerine sorarak öğrenebilir. Ancak pratikte monarşilerde tahta geçecek olan hükümdar namzedi, zamanın en geniş bilgileri ile donatılır; en iyi hocalardan ders alması temin edilir. İslam halifelerinin hemen hepsi zamanında bilmesi gereken bilgileri bilen kişilerdir. İçlerinde âlim sıfatı taşımaya layık olanları az değildir.


17 Aralık 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar