İmam-ı Rabbani hazretleri, “Ruh mekânsızdır. Ne insanın içindedir, ne dışında” buyuruyor. Mekânsızlık sadece Allah’a mahsus değil midir?
İmam-ı Rabbani hazretleri gibi bir ruh mütehassısının sözüne hemen hatalı hükmü vermek büyük bir cüretkârlıktır. Ruh mekânsızdır demek, bir mekâna bağlı değildir; yani bedenden ayrı da yaşar ve latiftir, demektir. Nitekim uykuda ruh beden ayrılır, âlem-i misali gezer. Ölünce de ruh bedenden ayrılır ve berzahta yaşar. “Allah, Âdemi kendi suretinden yarattı” mealindeki hadis-i şerif de bu şekilde tefsir edilmiştir. Yani nasıl Allah, yarattığı hiçbir şeye benzemezse, ruh sebebiyle insan da başka mahlûklara benzemez. Cenab-ı Hak ile insan arasında böyle bir müşterek nokta vardır.
25 Aralık 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar